Skip to content

Lietošanas noteikumi

Pēdējo reizi atjaunināts: 07/20/2023

1. Ievads

1.1 Laipni lūgti vietnē immediateedgeapp.org (“Tīmekļa vietne”). Ja jums rodas kādi jautājumi, varat sazināties ar mums pa e-pastu support@immediateedgeapp.org.

1.2. Mūsu tīmekļa vietne sniedz ieskatu dažādās tirdzniecības platformās (“Tirdzniecības platformas”), ko piedāvā trešās personas, un saistītos pakalpojumos (“Pakalpojumi”).

1.3 Turpmāk minētie Noteikumi un nosacījumi (“Noteikumi”) nosaka, kā Jūs (“Jūs”, “Jūsu” vai “Lietotājs”) izmantojat mūsu Vietni un Pakalpojumus. Rūpīgi iepazīstieties ar šiem Noteikumiem. Piekļūstot vai izmantojot mūsu Tīmekļa vietni un Pakalpojumus, jūs piekrītat šiem Noteikumiem. Ja nepiekrītat kādai šo Noteikumu daļai, lūdzu, neizmantojiet mūsu Tīmekļa vietni un Pakalpojumus.

1.4 Mūsu konfidencialitātes politika ir šo Noteikumu neatņemama sastāvdaļa. Šo Noteikumu pieņemšana nozīmē, ka jūs piekrītat un piekrītat mūsu Konfidencialitātes politikai.

2. Lietotāja atbilstība

2.1 Jūs varat piekļūt Tīmekļa vietnei un Pakalpojumiem, ja:

2.1.1 Ir 18 gadus veci vai vecāki;

2.1.2 ir likumīgas tiesības, pilnvaras un spēja pieņemt un ievērot šos Noteikumus;

2.1.3 Jums nav juridisku aizliegumu izmantot mūsu Tīmekļa vietni un Pakalpojumus saskaņā ar Jūsu vietējo jurisdikciju.

3. Piekļuves ierobežojumi

3.1. Noteiktām jomām vai lietotājiem var būt ierobežota piekļuve mūsu Tīmekļa vietnei un Pakalpojumiem, ja mēs to uzskatām par nepieciešamu juridisku, regulatīvu vai riska pārvaldības iemeslu dēļ.

3.2. Uz lietotājiem no konkrētām valstīm var attiekties papildu prasības vai nosacījumi. Ja atrodaties kādā no Ierobežotas piekļuves teritorijām, mūsu Tīmekļa vietne un Pakalpojumi var nebūt pieejami vai var būt bloķēti.

4. Aizliegtās darbības

4.1 Izmantojot mūsu Tīmekļa vietni un Pakalpojumus, atturieties no darbībām, kas:

4.1.1 Pārkāpt jebkādas tiesības, tostarp intelektuālā īpašuma tiesības, privātuma tiesības vai citas tiesības;

4.1.2 iekļaut kaitīgu, aizskarošu, apmelojošu, rasistisku vai nepiemērotu saturu;

4.1.3 Iesaistīt kaitīgu programmatūru vai vīrusus;

4.1.4 Pārkāpt likumus;

4.1.5 Traucēt citiem Lietotājiem izmantot Vietni vai Pakalpojumus.

5. Intelektuālā īpašuma tiesības

5.1 Viss mūsu Tīmekļa vietnes saturs, piemēram, teksts, grafika, logotipi un programmatūra, ir mūsu īpašums vai pieder mūsu licences devējiem, un to aizsargā intelektuālā īpašuma tiesību akti.

5.2 Mūsu Tīmekļa vietnes un Pakalpojumu izmantošana nepiešķir jums nekādas tiesības attiecībā uz mūsu vai trešo personu intelektuālā īpašuma tiesībām.

6. Atbildības ierobežojumi

6.1 Tīmekļa vietne un Pakalpojumi tiek piedāvāti “tādi, kādi ir” un “tādi, kādi ir pieejami”. Mēs nesniedzam nekādas tiešas vai netiešas garantijas par Tīmekļa vietnes, Pakalpojumu vai saistītās grafikas, kas parādās Tīmekļa vietnē, precizitāti, uzticamību, piemērotību vai pieejamību.

6.2 Mēs neuzņemsimies atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, tostarp, bet ne tikai, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies mūsu Tīmekļa vietnes vai Pakalpojumu lietošanas rezultātā vai saistībā ar tiem.

7. Trešo pušu pakalpojumi vai saturs

7.1 Mūsu Pakalpojumi var ietvert saturu vai pakalpojumus, ko sniedz trešās puses. Mēs nekontrolējam, neatbalstām un neuzņemamies atbildību par šādu saturu vai pakalpojumiem.

8. Ārējo vietņu saites

8.1 Mūsu Tīmekļa vietnē var būt saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm. Šīs saites tiek piedāvātas jūsu ērtībai. Mēs nekontrolējam un neuzņemamies nekādu atbildību par šo vietņu vai resursu saturu.

9. Šo noteikumu grozījumi

9.1 Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt šos Noteikumus. Par jebkādām izmaiņām mēs jūs informēsim, publicējot atjauninātos Noteikumus šajā lapā.

9.2. Ieteicams periodiski pārskatīt šos Noteikumus, lai konstatētu jebkādas izmaiņas. Izmaiņas šajos Noteikumos stājas spēkā pēc to publicēšanas šajā lapā.

10. Izbeigšana

10.1 Mēs paturam tiesības nekavējoties, bez iepriekšēja brīdinājuma vai atbildības, pārtraukt vai apturēt jūsu piekļuvi mūsu Tīmekļa vietnei un Pakalpojumiem jebkāda iemesla dēļ, tostarp, bet ne tikai, šo Noteikumu pārkāpuma gadījumā.

11. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

11.1 Šie Noteikumi tiks interpretēti un reglamentēti saskaņā ar tās jurisdikcijas likumiem, kurā darbojas mūsu uzņēmums, neņemot vērā tiesību normu kolīzijas noteikumus.

11.2. Jūs piekrītat, ka strīdi, kas izriet no šiem Noteikumiem, Tīmekļa vietnes vai Pakalpojumiem, ir risināmi tikai mūsu uzņēmuma jurisdikcijā esošajās tiesās.

12. Kontaktinformācija

12.1 Ja jums ir kādi jautājumi par šiem Noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu support@immediateedgeapp.org.

Pilnveidojiet savu tirdzniecības stratēģiju līdz tās maksimālajam potenciālam

Atklājiet nākamo aktīvu tirdzniecības līmeni ar Immediate Edge - revolucionāru mākslīgā intelekta un lielo datu apvienojumu, kas nodrošina nepārspējamu tirdzniecības meistarību. Sagatavojiet sevi, lai apgūtu tirgus ar precīzu precizitāti un izsmalcinātību.