Skip to content

Kasutustingimused

Viimati uuendatud: 07/20/2023

1. Sissejuhatus

1.1 Tere tulemast veebilehele immediateedgeapp.org (“Veebileht”). Kõigi küsimuste korral saate meiega ühendust aadressil support@immediateedgeapp.org.

1.2 Meie veebisait annab ülevaate erinevatest kauplemisplatvormidest (“kauplemisplatvormid”), mida pakuvad kolmandad isikud ja nendega seotud teenused (“Teenused”).

1. 3 Järgnevad Tingimused (“Tingimused”) määravad teie (“teie”, “teie” või “kasutaja”) jaoks meie veebisaidi ja teenuste kasutamise. Palun vaadake need tingimused hoolikalt läbi. Meie veebisaidile ja teenustele juurdepääsuga või nende kasutamisega nõustute käesolevate tingimustega. Kui te ei nõustu nende tingimuste mis tahes osaga, ärge kasutage meie veebisaiti ja teenuseid.

1.4 Meie privaatsuspoliitika on käesolevate tingimuste lahutamatu osa. Nende tingimuste aktsepteerimine tähendab teie nõusolekut ja nõustumist meie privaatsuspoliitikaga.

2. Kasutaja kõlblikkus

2. 1 Saate veebisaidile ja teenustele ligi, kui:

2.1.1 on 18-aastased või vanemad;

2.1.2 omab seaduslikku õigust, volitusi ja võimet nõustuda käesolevate tingimustega ja neid järgida;

2.1. 3 Teil ei ole seaduslikult keelatud kasutada meie veebisaiti ja teenuseid teie kohaliku jurisdiktsiooni alusel.

3. Juurdepääsupiirangud

3. 1 Teatud valdkondadel või kasutajatel võib olla piiratud juurdepääs meie veebisaidile ja teenustele, kui me peame seda vajalikuks õiguslikel, regulatiivsetel või riskijuhtimisega seotud põhjustel.

3. 2 Teatavate riikide kasutajate suhtes võivad kehtida lisanõuded või -tingimused. Kui asute mõnel piiratud juurdepääsuga territooriumil, ei pruugi meie veebisait ja teenused olla kättesaadavad või need võivad olla blokeeritud.

4. Keelatud tegevused

4. 1 Meie veebilehe ja teenuste kasutamisel hoiduge sellistest tegevustest, mis:

4.1. 1 rikkuda mis tahes õigusi, sealhulgas intellektuaalomandiõigusi, privaatsusõigusi või muid õigusi;

4.1.2 sisaldada kahjulikku, solvavat, laimavat, rassistlikku või ebasobivat sisu;

4.1.3 Kaasata kahjulikku tarkvara või viiruseid;

4.1. 4 rikkuda mis tahes seadusi;

4.1. 5 häirida teiste kasutajate veebisaidi või teenuste kasutamist.

5. Intellektuaalomandi õigused

5.1 Kogu meie veebisaidi sisu, nagu tekst, graafika, logod ja tarkvara, on meie omand või kuulub meie litsentsiandjatele ja on kaitstud intellektuaalomandi seadustega.

5.2 Meie veebisaidi ja teenuste kasutamine ei anna teile mingeid õigusi seoses meie või kolmandate isikute intellektuaalomandi õigustega.

6. Vastutuse piiramine

6. 1 Veebilehte ja teenuseid pakutakse “nagu on” ja “nagu saadaval”. Me ei anna mingeid selgesõnalisi ega kaudseid garantiisid veebilehe, teenuste või nendega seotud graafika täpsuse, usaldusväärsuse, sobivuse või kättesaadavuse kohta.

6.2 Me ei vastuta mis tahes kahju eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudse või kaudse kahju eest, mis tuleneb meie veebisaidi või teenuste kasutamisest või on sellega seotud.

7. Kolmandate isikute teenused või sisu

7. 1 Meie teenused võivad hõlmata kolmandate isikute poolt pakutavat sisu või teenuseid. Me ei kontrolli, ei toeta ega võta vastutust sellise sisu või teenuste eest.

8. Välise veebilehe lingid

8. 1 Meie veebisaidil võib olla linke kolmandate isikute veebisaitidele. Neid linke pakutakse teie mugavuse huvides. Me ei kontrolli ega vastuta nende veebisaitide või ressursside sisu eest.

9. Muudatused nendes tingimustes

9. 1 Me jätame endale õiguse neid tingimusi igal ajal muuta. Me teavitame teid kõigist muudatustest, avaldades uuendatud tingimused sellel leheküljel.

9. 2 On soovitatav, et te vaataksite need tingimused perioodiliselt üle, et teha neis muudatusi. Tingimuste muudatused jõustuvad nende avaldamisel sellel leheküljel.

10. Lõpetamine

10.1 Meil on õigus lõpetada või peatada teie juurdepääs meie veebisaidile ja teenustele kohe, ilma eelneva etteteatamise või vastutuseta, mis tahes põhjusel, sealhulgas, kuid mitte ainult, käesolevate tingimuste rikkumise korral.

11. Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

11.1 Neid tingimusi tõlgendatakse ja reguleeritakse selle jurisdiktsiooni seadustega, kus meie ettevõte tegutseb, arvestamata selle kollisiooninorme.

11.2 Te nõustute, et käesolevatest tingimustest või veebisaidist või teenustest tulenevate vaidluste lahendamiseks on ainupädevuses meie ettevõtte jurisdiktsioonis asuvad kohtud.

12. Kontaktandmed

12.1 Kui teil on nende tingimuste kohta küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil support@immediateedgeapp.org.

Täienda oma kauplemisstrateegia maksimaalse potentsiaaliga

Avastage vara kauplemise järgmine tase koos Immediate Edge'iga, mis on revolutsiooniline tehisintellekti ja suurandmete segu, mille tulemuseks on võrratu kauplemisvõime. Varustage end, et juhtida turge täpse täpsusega ja peenelt.