Skip to content

Όροι χρήσης

Τελευταία ενημέρωση: 07/20/2023

1. Εισαγωγή

1.1 Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα immediateedgeapp.org (η “Ιστοσελίδα”). Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο support@immediateedgeapp.org για οποιαδήποτε απορία.

1.2 Ο Ιστότοπός μας παρέχει πληροφορίες για διάφορες πλατφόρμες συναλλαγών (“Πλατφόρμες συναλλαγών”) που προσφέρονται από τρίτους και σχετικές υπηρεσίες (“Υπηρεσίες”).

1. 3 Οι επόμενοι Όροι και Προϋποθέσεις (“Όροι”) υπαγορεύουν τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών μας από εσάς (“Εσείς”, “Εσείς” ή “Χρήστης”). Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους. Με την πρόσβαση ή τη χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών μας, συναινείτε στους παρόντες Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας.

1. 4 Η Πολιτική Απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων. Η αποδοχή των παρόντων Όρων συνεπάγεται την αποδοχή και τη συμφωνία σας με την Πολιτική Απορρήτου μας.

2. Επιλεξιμότητα χρήστη

2.1 Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες εάν:

2.1.1 Είναι τουλάχιστον 18 ετών,

2.1.2 Έχετε το νόμιμο δικαίωμα, την εξουσία και την ικανότητα να αποδέχεστε και να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους,

2.1.3 Δεν σας απαγορεύεται νομικά να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας σύμφωνα με την τοπική σας δικαιοδοσία.

3. Περιορισμοί πρόσβασης

3.1 Ορισμένες περιοχές ή χρήστες ενδέχεται να έχουν περιορισμένη πρόσβαση στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας, εάν το κρίνουμε απαραίτητο για λόγους που σχετίζονται με νομικούς, κανονιστικούς ή με τη διαχείριση κινδύνων.

3. 2 Οι χρήστες από συγκεκριμένες χώρες ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετες απαιτήσεις ή όρους. Εάν βρίσκεστε σε κάποια από τις Περιορισμένης Πρόσβασης Περιοχές, ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες μας ενδέχεται να μην είναι προσβάσιμες ή να έχουν μπλοκαριστεί.

4. Απαγορευμένες ενέργειες

4.1 Όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας, να απέχετε από ενέργειες που:

4.1.1 Παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής ή άλλων δικαιωμάτων,

4.1.2 Περιλαμβάνουν επιβλαβές, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό ή ακατάλληλο περιεχόμενο,

4.1.3 Περιλαμβάνουν επιβλαβές λογισμικό ή ιούς,

4.1.4 Παραβίαση οποιουδήποτε νόμου,

4.1.5 Παρεμποδίζετε τη χρήση του Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών από άλλους Χρήστες.

5. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

5.1 Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μας, όπως κείμενο, γραφικά, λογότυπα και λογισμικό, είναι ιδιοκτησία μας ή ανήκει στους δικαιοπάροχους μας και προστατεύεται από νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

5.2 Η χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών μας δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή τα δικαιώματα τρίτων.

6. Περιορισμός ευθύνης

6.1 Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες προσφέρονται “όπως είναι” και “όπως διατίθεται”. Δεν δίνουμε καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή τη διαθεσιμότητα του Ιστότοπου, των Υπηρεσιών ή των σχετικών γραφικών που εμφανίζονται στον Ιστότοπο.

6.2 Δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της έμμεσης ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας, που προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση του Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών μας.

7. Υπηρεσίες ή περιεχόμενο τρίτων

7. 1 Οι Υπηρεσίες μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν περιεχόμενο ή υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους. Δεν ελέγχουμε, δεν εγκρίνουμε ούτε αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τέτοιο περιεχόμενο ή υπηρεσίες.

8. Σύνδεσμοι εξωτερικών ιστοτόπων

8. 1 Ο Ιστότοπός μας μπορεί να έχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Αυτοί οι σύνδεσμοι προσφέρονται για τη διευκόλυνσή σας. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων ή πόρων.

9. Τροποποιήσεις των παρόντων όρων

9. 1 Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή. Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές δημοσιεύοντας τους ενημερωμένους Όρους σε αυτή τη σελίδα.

9. 2 Συνιστάται να επανεξετάζετε περιοδικά τους παρόντες Όρους για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές στους παρόντες Όρους τίθενται σε ισχύ με την ανάρτησή τους σε αυτή τη σελίδα.

10. Τερματισμός

10.1 Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της παραβίασης των παρόντων Όρων.

11. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

11.1 Οι παρόντες Όροι θα ερμηνεύονται και θα διέπονται από τους νόμους της δικαιοδοσίας στην οποία λειτουργεί η εταιρεία μας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.

11.2 Συναινείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που βρίσκονται εντός της δικαιοδοσίας της εταιρείας μας, για την επίλυση τυχόν διαφορών που προκύπτουν από τους παρόντες Όρους ή τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες.

12. Στοιχεία επικοινωνίας

12.1 Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόντες Όρους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο support@immediateedgeapp.org.

Αναβαθμίστε τη στρατηγική διαπραγμάτευσής σας στο μέγιστο δυναμικό της

Ανακαλύψτε το επόμενο επίπεδο διαπραγμάτευσης περιουσιακών στοιχείων με το Immediate Edge, ένα επαναστατικό μείγμα τεχνητής νοημοσύνης και μεγάλων δεδομένων που οδηγεί σε ασυναγώνιστες ικανότητες διαπραγμάτευσης. Εφοδιαστείτε για να κυριαρχήσετε στις αγορές με ακρίβεια και λεπτότητα.